Ми завжди пропонуємо комплексно продумані рішення. На підставі докладних геологічних вишукувань ґрунтової основи та аналізу надземної конструкції ми вибираємо технологію, що найкраще підходить для даних ґрунтових умов. Ми впровадили і вдосконалили багато нових методів підсилення ґрунту, влаштування пальових основ і підсилення фундаментів, а також рішень геотехнічних проблем. Технології дозволяють отримати нормативні осідання фундаментів, підібрати несучу здатність грунтової основи та використати найбільш доцільні види паль. Найчастіше вибір технологій починають з розрахунку осідання грунтів основи.

Таблиці справа показують ефективність наших рішень для підсилення основи (рос.- усиление основания) в залежності від об’єкту, що будується, виду ґрунтів та глибини підсилення основи.

Безвибурні палі СМС

Швидкість виконання, відсутність шламу та малі осідання – це головні ознаки, що відрізняють СМС від інших технологій виконання паль

Розширююча ін’єкція ISR

Розширююча ін’єкція полягає в підсиленні грунту з допомогою водоцементного розчину, що закачують під відповідним тиском

Віброфлотація VF

Перші проби використання технології віброфлотації VF, що також називається методом виброущільнення, починались вже в 1934 р

Комбіновані колони МСС

Колони МСС часто використовуються під дорожні насипи та інші інфраструктурні об’єкти

Ударне ущільнення MIC

В комунальному господарстві щораз частіше маємо справу з проблемою переповнених звалищ відходів

Колони ВМС

Технологія підсилення ґрунтової колони ВМС реалізується в кілька етапів. Тіло колони ВМС виконують як для колони СМС

Струменева ін'єкція - Jet Grouting

Струменева ін'єкціяї - Jet Grouting – дозволяє підсилювати пластичні зв’язні ґрунти і неущільнені піщані ґрунти різних фракцій

Динамічне ущільнення DC

Технологія динамічного ущільнення, що називається також методом динамічної консолідації, належить до технологій, винайдених і впроваджених фірмою Менард

Вертикальний дренаж VD

VD полягає у встановленні в основу синтетичних дрен, які прискорюють консолідацію водонасичених ґрунтів

Забивні палі

Переваги: можливість забивання паль під кутом, повний контроль якості готових паль, швидкість виконання

Податні колони MSC

Технологія MSC підсилення грунтової основи реалізується за допомогою вібрації без вибуру грунту...

Грунтоцементні елементи за технологією DSM

Технологія DSM полягає в покращенні міцнісних параметрів ґрунтів методом механічного перемішування їх з в’яжучою речовиною

Імпульсне ущільнення RIC

RIC є дуже ефективною в усіх видах незв’язних ґрунтів, особливо для ущільнення пісків і щебенистих ґрунтів

Вакуумна консолідація MV

Метод вакуумної консолідації MV, опрацьований и введений в кінці 80-х років минулого сторіччя фірмою Менард

Об’ємна стабілізація MS

Об’ємна стабілізація походить зі Скандинавії, де є необхідність її застосування з уваги на специфічні ґрунтові умови

Буроін'єкційні палі CFA

Універсальність, простота, а також висока ефективність дали можливість технології CFA стати одним з найбільш популярних рішень для посадки будинків

Щебеневі колони SC

Щебеневі колони виконуються за допомогою спеціально запроектованого глибинного вібратора, що змонтований на буровій машині

Колони динамічної заміни DR

Проста ідея методу полягає в покращенні основи за допомогою ударів великої енергії

Мікровибухи ММВ

В результаті вибуху піротехнічного матеріалу за короткий проміжок часу з’являється велика кількість кінетичної і теплової енергії

Тренчмікс

Найчастіше використовується для створення протифільтраційних екранів, але також для підсилення слабих ґрунтів