Download PDF

Ми завжди пропонуємо комплексно продумані рішення. На підставі докладних геологічних вишукувань ґрунтової основи та аналізу надземної конструкції ми вибираємо технологію, що найкраще пристосована для даних ґрунтових умов. Ми впровадили і вдосконалили багато нових методів підсилення ґрунту (рос. - усиление грунта) і підсилення фундаментів (рос. - усиление фундаментов), а також рішень геотехнічних проблем. Технології дозволяють отримати нормативні осідання фундаментів (рос.- осадка фундаментов), підібрати несучу здатність грунтової основи та використати всі можливі види паль (рос.- виды свай). Найчастіше вибір технологій починають з розрахунку осідання грунтів (рос.- осадка грунтов) основи.

Таблиці справа показують ефективність наших рішень для підсилення основи (рос.- усиление основания) в залежності від об’єкту, що будується, виду ґрунтів та глибини підсилення основи.

Колони СМС

Швидкість виконання, відсутність шламу та малі осідання – це тільки деякі ознаки, що відрізняють СМС серед інших технологій виконання колон

Розширююча ін’єкція ISR

Розширююча ін’єкція полягає на закачуванні в ґрунт водоцементного розчину з відповідним тиском

Віброфлотація VF

Перші проби використання технології віброфлотації VF, що також називається методом виброущільнення, починались вже в 1934 р

Комбіновані колони МСС

Колони МСС часто використовуються під дорожні насипи та інші інфраструктурні об’єкти

Ударне ущільнення MIC

В комунальному господарстві щораз частіше маємо справу з проблемою переповнених звалищ відходів

Колони ВМС

Технологія підсилення ґрунтової колони ВМС реалізується в кілька етапів. Тіло колони ВМС виконують як для колони СМС

Колони Jet Grouting

Метод струменевої ін’єкції - Jet Grouting – дозволяє підсилювати пластичні зв’язні ґрунти і неущільнені піщані ґрунти різних фракцій

Динамічне ущільнення DC

Технологія динамічного ущільнення, що називається також методом динамічної консолідації, належить до технологій, винайдених і впроваджених фірмою Менард

Вертикальний дренаж VD

VD полягає на встановленні в основу синтетичних дрен, які прискорюють консолідацію водонасичених ґрунтів

Забивні палі

Переваги: можливість забивання паль під кутом, повний контроль якості готових паль, швидкість виконання

Податні колони MSC

Колони MSC підсилення грунтової основи виконують "раскаткою", тобто без вибуру грунту...

Колони DSM

Ідея DSM полягає на концепції покращення міцнісних властивостей ґрунтів методом механічного перемішування їх з в’яжучою речовиною

Імпульсне ущільнення RIC

RIC є дуже ефективною в усіх видах незв’язних ґрунтів, особливо для ущільнення пісків і щебенистих ґрунтів

Вакуумна консолідація MV

Метод вакуумної консолідації MV, опрацьований и введений в кінці 80-х років минулого сторіччя фірмою Менард

Об’ємна стабілізація MS

Об’ємна стабілізація походить зі Скандинавії, де є необхідність її застосування з уваги на специфічні ґрунтові умови

Бетонні колони CFA

Універсальність, простота, а також висока ефективність дали можливість технології CFA стати одним з найбільш популярних рішень для посадки будинків

Щебеневі колони SC

Щебеневі колони виконуються за допомогою спеціально запроектованого глибинного вібратора, що змонтований на буровій машині

Колони динамічної заміни DR

Проста ідея методу полягає в покращенні основи за допомогою ударів великої енергії

Мікровибухи ММВ

В результаті вибуху піротехнічного матеріалу за короткий проміжок часу з’являється велика кількість кінетичної і теплової енергії

Тренчмікс

Найчастіше використовується для створення протифільтраційних екранів, але також для підсилення слабих ґрунтів