Геологічний профіль в області долин річок та на морських берегах часто має таке розміщення шарів ґрунту, що під шаром ґрунтів з середніми параметрами знаходяться слабкі та ненесучі ґрунти. Технологія МСС була винайдена для таких місць. Ця спеціальна технологія значно покращує міцнісні та деформативні параметри ґрунтів, з’єднуючи переваги бетонних колон, коли тіло колони виконується в товщі ненесучих ґрунтів і ущільнення методом віброфлотації, коли колона виконується в шарі несучих ґрунтів.

Опис

Колони МСС виконуються в кілька етапів:
- влаштування свердловини – в залежності від властивостей ґрунтів застосовується глибинний
вібратор (віброфлот) або інше обладнання (наприклад буріння головкою СМС), що дозволяє виконувати буріння/занурення методом зміщення, без появи шламу на поверхні. Занурення віброфлота, завдяки коливанням від головки вібратора, призводить до створення порожнини;
- бетонування – коли занурення обладнання досягає проектої глибини, починається закачування бетонної суміші в місця, де залягають слабі органічні або змішані ґрунти. Бетонна суміш подається під тиском через сопла в виконану раніше свердловину. Під час процесу бетонування в ненесучих ґрунтах відбувається процес розпихання ґрунту в сторони від бетонної суміші під тиском. Після досягнення відповіднього тиску бетонної суміші відбувається підйом з визначеною швідкістю циліндричної головки віброфлота;
- ущільнення – ґрунт, що розташований над шаром слабих ґрунтів, ущільнюється методом віброфлотації з можливістю засипки додаткового матеріалу.

Застосування

Використання методу залежить від розміщення шарів ґрунту, тому перед прийняттям рішення щодо застосування технології МСС слід виконати докладний аналіз геологічних розрізів. Колони можуть бути виконані в органічних ґрунтах (намули, торфи) з вологістю 100%, м’якопластичних зв’язних ґрунтах (глини, пилясті ґрунти), а також в незв’язних ґрунтах. Часто технологія застосовується під дорожні насипи та інші інфраструктурні об’єкти, під фундаменти невисоких об’єктів (склади, будинки, павільйони).

В залежності від ґрунтових параметрів (бокового опору слабих ґрунтів), а також тиску бетонової суміші, діаметри колон МСС отримують від 0.4м до 1.2м. В ненесучих шарах діаметр колон виходить більший в порівнянні з діаметром колон в несучих ґрунтах. Колони МСС розміщують в квадратній або трикутній сітці с стороною від 2.0м до 4.5м, їх глибина досягає 30.0м.