Технологія щебеневих колон (віброобміну) SC є однією з найбільш відомих технологій підсилення грунтової основи. Таким методом можна виконувати піщані колони (рос.- песчаные колонны). Колони віброобміну виконуються різними методами, при використанні різного виду бурових машин – в залежності від глибини і діаметру колон, а також параметрів підсилюваного ґрунту.

Опис технології

Щебеневі колони (рос.- щебеночные колонны) виконуються за допомогою спеціально запроектованого глибинного вібратора, що змонтований на буровій машині. Технологія віброобміну складається з трьох основних етапів:

  • занурення вібратора – відбувається його заглиблення в ґрунт на проектну глибину, процес занурення часто полегшується подачею стислого повітря, води або водо-повітряної суміші
  • засипання щебню – створена на першому етапі порожнина заповнюється щебнем,
  • ущільнення – відбувається кроками, найчастіше по 0.5м.

Щебеневі колони (рос.- щебеночые колонны) SC слід заповнювати різнозернистим сипким матеріалом, таким як щебінь, шлак, ламаний камінь, для якого вміст пилуватих частинок менша ніж 5%. В залежності від методу, що використовується, щебінь подається через трубу для засипання (dry bottom feed) або з рівня робочої платформи вздовж вібраційної труби (wet top feed).

sc

Застосування

Технологія щебеневих колон добре використовується в зв’язних ґрунтах в пластичному та м’якопластичному стані (глини, суглинки, неоднорідні ґрунти), а також в ґрунтах незв’язних, де потрібно доущільнити ґрунт. Використання технології в «молодих» органічних ґрунтах може викликати ризик розмиття або втрати стійкості колони, в зв’язку з чим слід добирати відповідню суміш, наприклад щебню з цементом.

Використання колон віброзаміни призводить до об’ємного покращення параметрів ґрунта, результатом чого є значні зменшення абслолютних і відносних осідань. Додатково щебеневі колони після виконання можуть виконувати дренажну функцію. З успіхом колони SC використовуються під об’єкти: павільони складів, торгівельні центри, житлові будинки, контейнерні термінали, дорожні і залізнодорожні насипи.

Типове навантаження, що приймається на колону, становить 250кН. Колони розміщуються в квадратній або трикутній сітці зі стороною від 1.5м до 3.0м, таким чином, щоб коефіцієнт заміни ґрунту був в межах від 15% до 35%.