Перші проби використання технології віброфлотації VF, що також називається методом виброущільнення, починались вже в 1934 р.

Опис

Віброфлотація (рос. - виброфлотация) або віброущільнення є методом підсилення незв’язних ґрунтів, що полягає на зміні положення частинок ґрунту під впливом циклічних вібрацій і зменшенні об’єму пор. Основним обладнанням є важкі глибинні вібратори, що називають віброфлотами.
Віброфлоти циліндричної форми і діаметром 30-50см в нижній частині мають двигун з ексцентриком, що продукує поперечну вібрацію від 5 до 20мм. Часто на кінці віброфлоту розміщені сопла, через які може подаватись під тиском вода або повітря, що впливає на ефективність ущільнення ґрунту. Віброфлот заглиблюється разом з направляючою трубою в ґрунт під власною вагою, або з застосуванням втискаючої сили і вібрації, якщо віброфлот закріплений на несучій щоглі.
Ущільнення відбувається під час підйому віброфлоту зворотньо-поступовим рухом. В слабому ґрунті з’являється ущільнений стовп діаметром 1.5-2.5м, в залежності від сітки пунктів ущільнення та виду ґрунту.
При ущільненні слабих основ поверхня території звичайно стає нижче. Величина пониження залежить від товщини шару, що ущільнюється, і від ступеню ущільнення підсилюваного ґрунту. В кожному випадку необхідно доущільнити поверхневий шар ґрунту товщиною від 0.5 до 1м, ослаблений після використання віброфлотації. З цією метою використовується стандартне обладнання, наприклад важкі віброкатки.

Застосування

Віброфлотація (рос. - виброфлотация) VF дає дуже добрі результати в незв’язних ґрунтах, пісках, кам’янистих ґрунтах в неущільненому стані. Також добрі результати метод дає в незв’язних ґрунтах гірничого походження, що мають не більш, ніж 5% дрібної фракції (глини чи намулу). Ґрунти, що мають більше 10% пилястої фракції, не підлягають ущільненню цим методом.

Віброфлотація (рос. - виброфлотация) VF часто використовується для ущільнення насипів великої товщини, що сформовані намивним методом, а також на територіях, що були затоплені.
Віброфлотація VF може використовуватись для посадки різного роду об’єктів: паркінгів, аеродромних плит, дорожніх насипів, об’ємних об’єктів, портових споруд (порти, гідротехнічні об’єкти). Метод особливо добре застосовується для посадки об’єктів з рівномірним навантаженням на основу.

Застосування методу VF в незв’язних ґрунтах значно зменшує осідання ґрунтів після його навантаження, зменшує коефіцієнт фільтрації ґрунту і призводить до однорідності умов посадки (мінімізує різницю осідань). Пункти ущільнення – місця введення віброфлота в ґрунт розміщуються в трикутній або квадратній сітці з стороною 1.5 до 5.0м. Глибина ущільнення коливається від 3.0 до 20.0 м, але може бути виконана до 40 м. Ступінь ущільнення досягається від Іd = 0,5 do 0,8. Віброфлотація (рос.- виброфлотация) застосовується як допоміжний метод в ситуаціях, коли неможливо уникнути посадки на палях. В таких ситуаціях вібраційне ущільнення основи допомагає досягти відповідного ступеню ущільнення основи, що сприяє пальових роботам і дає можливість безпосередньої посадки підлог об’єкту.