Об’ємна стабілізація MS походить зі Скандинавії, де є необхідність її застосування з уваги на специфічні ґрунтові умови. MS полягає на підсиленні ґрунтів завдяки їх перемішуванню з в’яжучим (наприклад, цементом, попілом або цементно-попіловою сумішшю). Об’ємна стабілізація буває двох видів:
- суха об’ємна стабілізація MS;
- волога об’ємна стабілізація MS.

Опис

Суха об’ємна стабілізація

Головні характеристики сухої об’ємної стабілізації:

 • грунт перемішується з в’яжучою сумішшю без застосування води;
 • в’яжуча суміш: цемент, попіл, цементно-попілова суміш і т.п.;
 • відсутність води при перемішуванні створює ефект осушення і зв’язування ґрунту;
 • підсилення має об’ємний характер;
 • відбувається покращення міцнісних і деформативних параметрів ґрунту;
 • застосовується в органічних і зв’язних ґрунтах з малою міцністю на зріз при відсутністі дренажу;
 • можлива глибина стабілізації – до 5м;
 • стабілізація відбувається від нижніх шарів ґрунту до поверхні;
 • після виконання стабілізації контролюються:
 • міцність на зріз;
 • міцність без дренажу;
 • деформативність.

Суха об’ємна стабілізація виконується наступним способом:

 • в ґрунтову основу занурюється мішалка спеціальної конструкції;
 • процес перемішування відбувається з одночасною подачею сухої в’яжучої суміші, що виходить з отворів на кінцях мішалки;
 • перемішування ґрунту з сумішшю включає процес гідратації, в результаті якого температура локально підіймається на кілька градусів;
 • зростання температури призводить до осушення слабого ґрунту.

Волога об’ємна стабілізація

Головні характеристики вологої об’ємної стабілізації:

 • ґрунт перемішується з в’яжучим розчином з застосування води, подібно до технології DSM;
 • в’яжуча речовина: цемент, попіл, цементно-попілова суміш, і т.п.
 • підсилення ґрунту відбувається об’ємно, хоча є можливість формування колон, як в технології DSM;
 • покращуються міцнісні і деформативні характеристики ґрунту;
 • застосовується в органічних і зв’язних ґрунтах з малою міцністю на зріз при відсутністі дренажу;
 • можлива глибина стабілізації – до 5м;
 • стабілізація відбувається від нижніх шарів ґрунту до поверхні;
 • після виконання стабілізації контролюються міцність на стискання контрольних зразків.

 

Волога об’ємна стабілізація виконується наступним способом:

 • в ґрунтову основу занурюється мішалка спеціальної конструкції;
 • мішалка обертовими рухами руйнує структуру ґрунту і перемішує з розчином в’яжучої речовини;
 • процес перемішування іде одночасно з подачею розчином в’яжучої речовини, що виходить через отвори на кінці мішалки.