Метод динамічної заміни є поширеним методом динамічного ущільнення DC. Використовується в ґрунтах, що характеризуються великою стисливістю.

Опис технології

Технологія динамічної заміни полягає у виконанні в зв’язному ґрунті колон великого діаметру з сипкого матеріалу. Колони формуються важким молотом вагою від 15 до 30т, що скидається з висоти 10-30м. На виконання однієї колони виконується кілька серій ударів. Початок процесу забивки починається в мілкому котловані, що заповнений відповідним сипучим матеріалом. Перша серія ударів формує кратер основи, який заповнюється щебеневою засипкою. Чергові фази досипки щебня до кратеру і вбивання його в ґрунт повторюються до моменту формування колони DR відповідно до виконаного проекту. Часто кінець формування колони сигналізує глухий звук молота, також зв’язаний зі зменшенням глибини занурення молота. Колони великого діаметру (від 1.6м до 3.0м) забивають до глибини 4.0-7.0м.
Поверхневий шар ґрунту 0,5-1,0м треба доущільнити за допомогою важких вібраційних катків.

Застосування

Колони часто використовуються як підсилення основи під дорожні або залізнодорожні насипи (колони покращують стійкість, а також збільшують коефіцієнт статичності насипу ). З успіхом колони можуть бути використані для зменшення осідань фундаментів торгових і промислових будинків, а також стабілізації відвалів. Колони динамічної заміни можуть використовуватись в слабких незв’язних ґрунтах, а також в зв’язних пластичних, м’якопластичних та органічних ґрунтах. Для формування колон динамічної заміни можуть використатись натуральні щебні, виробничі матеріали (шлак, виробничі матеріали спікання), бетонний чи асфальтовий бій, а також будівельні відходи (без органічних та металічних залишків). Для використання вимагається різнозернистий матеріал з вмістом пилястих частинок до 5%. Типові глибини колон знаходяться в границях від 4.0 до 7.0м і досягають діаметрів від 1.6м до 3.0м. Розстав колон залежить від навантажень, що передаються на основу, а також ґрунтових умов і найчастіше знаходяться в границях від 4.5х4.5м до 7.0х7.0м. Коефіцієнт заміни ґрунту при застосуванні технології динамічної заміни є на рівні 10-25%. Використання технології пов’язане з використанням ударної хвилі, яка може негативно впливати на сусідні будівельні об’єкти, тому рекомендується проведення робіт з динамічної заміни на відстані не ближче 50м від об’єкту.

Kolumny wymiany dynamicznej mogą być wykonywane zarówno w luźnych gruntach niespoistych oraz plastycznych, miękkoplastycznych gruntach spoistych, a także organicznych. Do formowania kolumn wymiany dynamicznej mogą być stosowane kruszywa naturalne, materiały poprodukcyjne (żużel, spieki), destrukt betonowy, asfaltowy oraz gruz (bez części drewnianych, metalowych). Wymagane jest stosowanie materiałów różnoziarnistych o zawartości frakcji pylastej mniej niż 5%. Typowe głębokości kolumn wahają się od 4,0 do 7,0m i osiągają średnice od 1,6 do 3,0m. Rozstawy kolumn zależą od przekazywanych obciążeń i warunków gruntowych. Zastosowanie technologii wiąże się z wygenerowaniem fali uderzeniowej, która w sposób niekorzystny może oddziaływać na sąsiadujące obiekty budowlane, dlatego zaleca się prowadzenie prac metodą wymiany dynamicznej w odległości co najmniej 50m od obiektu.