План безпеки та охорони здоров’я будівельного майданчика під час проведення геотехнічних робіт

Будівельні роботи – це роботи, де рівень аварійності протягом багатьох років залишається високим. Зокрема, тяжкість нещасних випадків є однією з найвищих у всій галузі, і що характерно перевищує показники, характерні для промислової переробки. Цей факт можна порівняно легко пояснити різницею між виробництвом, що здійснюється за постійними повторюваними схемами, що проводяться на спеціально розроблених заводах і фабриках, та будівельними майданчиками, кожен з яких має абсолютно різну специфіку, і, отже, вимагає підготовки окремих процедур для виконання робіт та забезпечення безпеки та проведення індивідуального навчання.

Специфіка геотехнічних робіт
Геотехніка є особливо складною галуззю через те, що знання про середовище, в якому повинні рухатись будівельники, можна отримати лише завдяки геологічним дослідженням. Навіть заплановане якісне випробування ґрунту часто ускладнене вищим рівнем невизначеності, ніж у випадку з матеріалами, виготовленими за попередньо запланованим рецептом. Крім того, геотехнічні роботи проводяться в дуже різних умовах рельєфу та погоди, найчастіше із застосуванням особливо високих та важких машин.
Серед будівельних робіт особливо проблематичними є геотехнічні роботи, пов’язані з початковою стадією будівництва, такі як: пальові фундаменти, зміцнення ґрунту, земляні роботи та огородження котлованів.
У компанії Менард ми надаємо велике значення рівню охорони праці, знаючи, що безпека будівельних робіт безпосередньо пов’язана з постійною роботою над якістю та ефективністю робіт.
Безпека праці на будівельному майданчику як проблема ментальності
Робота з безпеки повинна стати пріоритетом для всіх учасників будівельного процесу, починаючи від інвестора та дизайнера, закінчуючи операторами та помічниками. Технічні аспекти безпеки праці повинні постійно аналізуватися. Частою помилкою керівництва є критика або навіть покарання осіб, які повідомляють про порушення. У Менард ми готові до “поганих новин” і швидко реагуємо на них. Тільки завдяки їм ми маємо можливість вдосконалити наші процедури, саме тому ми постійно закликаємо всіх працівників інформувати керівництво будівельного майданчика про небезпечні ситуації. Безпека на роботі дуже важлива для нас. На будівельному майданчику слід дотримуватися процедур охорони праці та безпеки, а кожен працівник повинен пройти відповідне навчання на виробництві перед початком наступного проекту. Безпечне будівництво – запорука успіху.
Документація з охорони праці
Неможливо належним чином провести геотехнічні роботи без належним чином підготовленої документації. Документами, найчастіше пов’язаними з процедурами охорони праці, є оцінка ризику на робочому місці та Інструкція щодо безпечної роботи. Особливо важливо, щоб отримані документи були простими та зрозумілими – тобто адаптованими до реалій конкретного будівельного майданчика. На практиці створення “роздутої” документації призводить до формування “мертвих документів”, зміст яких важко належним чином донести до будівельних працівників, тобто найбільш зацікавлених осіб.
У разі робіт, пов’язаних із ґрунтом, слід особливо підкреслити роль геотехнічних конструкцій. Вони повинні адекватно описати будівельний майданчик, послідовні етапи робіт та поетапні етапи робіт. У багатьох випадках перехідні стадії вимагають додаткових розрахунків на тимчасових стадіях, включаючи стабільність робочої платформи, стійкість схилів та котлованів.
Виконання геотехнічних робіт часто вимагає складних додаткових робіт, зокрема земляних та дренажних робіт. Ці роботи також повинні бути належним чином розроблені та уточнені. Принципи та правила охорони праці наведені в ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Невідповідні нахили насипів, котлованів або дна будівельних котлованів представляють величезну загрозу для працюючих там робітників і часто стають причиною трагічних подій.
Навчання будівельних бригад
Будівельне навчання людей, які працюють на геотехнічних роботах, слід вважати дуже важливим. Частина навчання вимагається законодавством, внутрішніми стандартами інвесторів або генеральних підрядників. У Менард ми стараємось, щоб всі тренінги були практичні, часті та не дуже тривалі. Ми намагаємось залучити до них весь екіпаж і заохочуємо дискусію.
Серед стандартних навчальних курсів ми виділяємо:
– початкове навчання,
– навчання на виробництві,
– навчання будівельному праву,
– навчання з охорони праці на будівельному майданчику,
– внесення наступних робочих змін або при початку роботи за новою схемою,
– щотижневе навчання з найбільш часто повторюваних ризиків,
– підготовка спеціалістів, включаючи вивчення охорони праці при обслуговуванні обладнання.
5 правил безпечної роботи на будівельному майданчику
1. Запорукою успіху є безпечна щоденна робота всього екіпажу. Ми починаємо з розподілу засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для всіх учасників процесу, включаючи відвідувачів та наглядових осіб.
2. Ми намагаємось регулярно перевіряти стан заходів колективного захисту, огородження котлованів, огородження небезпечних зон, зон зв’язку та пішохідних маршрутів. Також важливо відокремити зони, якими керуються інші підрядники.
3. Ми не забуваємо дотримуватися окремих правил, що вимагаються процедурами розвантаження, завантаження, складання та переміщення машин. Ці роботи підлягають постійному нагляду “надзору” – осіб, які мають відповідну підготовку.
4. Ми дбаємо про якісне обладнання та підтримання техніки в порядку, на базі та на будівельному майданчику.
5. Робоча платформа (поверхня будмайданчику) та під’їзні шляхи вимагають особливої уваги. Компанія Менард бере активну участь у підготовці стандартів, пов’язаних із впровадженням робочих платформ, необхідних для проведення геотехнічних робіт.

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *